Archive

Monthly Archives: September 2017

072-5 君選賢臣舉孝廉《善歌》

連結 iTunes
請按這裡

連結節目表
請按這裡

轉載《百孝經聖訓歌曲》第08篇: 君選賢臣舉孝廉

君選賢臣舉孝廉〈訓中訓全文〉

其為人也以孝悌,而好犯上者鮮矣,
不好犯上作亂者,未之有也其所聞。
先王之道經天下,禮之用也和為貴,
恭近於禮訪賢良,文能安邦武定國。
忠臣出於孝子弟,精忠報國岳武穆,
三顧茅廬亮出仕,李密陳情誓盡忠。
聖朝以孝政經綸,亙古明君舉孝廉,
周公吐握民歸心,德孝輿也國之基。
令德也夫無貳心,恕思明德以政令,
信為天地之大本,用之以國安民心。
堯帝禪讓舜攝政,不久天下以大治,四海昇平。

註:感謝光慧文化允許轉載編輯,歌曲版權屬光慧文化所有

1 9 10 11
貼切嗎?實用嗎?請大方分享,幫助更多人!